Windsingel aanleggen - Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voor windsingels langs watergangen en bijbehorende beschermingszones is altijd een watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online.

U wilt een windsingel aanleggen langs een watergang. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online.