HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er een watergang gegraven of verbreed?

Graven of verbreden van een watergang

Bij het graven of verbreden van een watergang is het belangrijk dat onderhoud goed mogelijk blijft. Van belang daarbij zijn de breedte van de watergang en de aanwezigheid van een onderhoudspad (langs primaire watergangen). Daarnaast is het voor handhaven van het waterpeil in een gebied van belang dat peilscheidingen niet worden doorgraven. Het graven of verbreden van een watergang mag geen negatief effect hebben op het watersysteem. Daarom gelden er regels als de te graven watergang in verbinding staat met het watersysteem.
Voor het graven van oppervlaktewater dat niet in verbinding staat met het watersysteem, zoals vijvers en poeltjes, geldt geen vergunning- of meldplicht. Voor nieuwe oppervlaktewateren die wel in verbinding staan met het watersysteem, gelden algemene regels (Algemene regels Keur nr. 1). Voorwaarde is wel dat ze niet bij waterkeringen en/of hun beschermingszone liggen en uitsluitend een waterbergende functie hebben. Ook voor het verbreden of verlengen van tertiaire oppervlaktewateren die niet bij waterkeringen en/of hun beschermingszone liggen, gelden algemene regels om de waterhuishoudkundige belangen te waarborgen (Algemene regels Keur nr. 2). In overige gevallen is voor het graven of verbreden van een watergang een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur).

Meer info en direct regelen: