HDSR

Wordt er een terras, vlonder of steiger aangelegd of gesloopt?

Steiger of vlonder aanleggen

De voorwaarden die worden gesteld zijn bedoeld om stremming/stuwing in het oppervlaktewater te voorkomen. Een ander belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor onderhoud van de watergang. Voor het aanleggen en hebben van een steiger of vlonder in primaire of secundaire watergangen, aan waterkeringen, in ecologische verbindingszones en in vaarwegen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur). Voor het aanleggen en hebben van steigers in tertiaire watergangen in stedelijk gebied geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 12).
Voor gebruik van een steiger of andere constructie als afmeervoorziening in een vaarweg is een watervergunning nodig voor het innemen van een ligplaats.

Meer info en direct regelen:

Uitlogende bouwmaterialen

Het gebruik van uitlogende materialen is niet toegestaan volgens artikel 6.2 van de Waterwet en de algemene regels van de Keur.

Meer info: