HDSR

Zoeken

Wordt er een dam met een duiker aangelegd?

Aanleggen van een dam (met duiker)

Door de plaatsing van een dam met duiker wordt de watergang plaatselijk smaller. Hierdoor vermindert ook de doorstroming van het water en kan er opstuwing ontstaan. Als de dam meer dan 25 m² van de bergingscapaciteit wegneemt, zijn ook compenserende maatregelen nodig. Voor het aanleggen van een dam met duiker is toestemming van het waterschap nodig. In tertiaire watergangen in niet-stedelijk gebied (m.u.v. het Kromme Rijngebied) gelden algemene regels (Algemene regels Keur nr. 6). Voor het plaatsen van een dam met duiker in andere watergangen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.3 van de Keur).

Meer info en direct regelen: