HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er een brug gebouwd of gesloopt?

Aanleggen van een brug

Het waterschap stelt eisen aan de constructie van een brug om te voorkomen dat de stabiliteit van de oevers van de watergang in gevaar komt. Daarnaast worden eisen gesteld aan de hoogte van de onderkant van de brug ten opzichte van het waterpeil, de doorstroombreedte en doorvaartbreedte en het plaatsen van pijlers in de watergang.
Voor bruggen over tertiaire watergangen geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 7). Voor bruggen over andere watergangen en bij waterkeringen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur).

Meer info en direct regelen:

Uitlogende bouwmaterialen

Het gebruik van uitlogende materialen is niet toegestaan volgens artikel 6.2 van de Waterwet en de algemene regels van de Keur.

Meer info: