HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Worden er beschoeiingen of damwanden geplaatst?

Beschoeiing of damwand plaatsen

Een beschoeiing of damwand heeft als doel de oever te beschermen tegen inzakken of afkalving. De voorwaarden die worden gesteld moeten ervoor zorgen dat er geen waterbergingsverlies optreedt. Ook moet het effect op de doorstroming van het oppervlaktewater zo klein mogelijk zijn.
Voor beschoeiingen of damwanden in ecologische verbindingszones en in of op waterkeringen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur). In andere gevallen gelden algemene regels (Algemene regels Keur nr. 10 en 11).

Meer info en direct regelen:

Uitlogende bouwmaterialen

Het gebruik van uitlogende materialen is niet toegestaan volgens artikel 6.2 van de Waterwet en de algemene regels van de Keur.

Meer info: