HDSR

Zoeken

Wordt er een ligplaats ingenomen met een boot?

Innemen van een ligplaats

Om een object te passeren moet een vaartuig soms even worden vastgelegd voor de veiligheid. Het innemen van een ligplaats voor een langere duur dan nodig is, voor het passeren van het object, is niet toegestaan. Alleen op plaatsen waar het met een bord is aangegeven, is het innemen van een ligplaats toegestaan. Het overnachten en het voor meerdere uren aanleggen, is alleen mogelijk in jachthavens en aangegeven ligplaatsen.
Voor het innemen van een ligplaats voor langdurig gebruik (bijvoorbeeld bij een woning) is een watervergunning nodig (artikel 3.3 van de Keur). In de vergunning worden voorschriften opgenomen over de doorstroming en doorvaartbreedte.

Meer info en direct regelen: