HDSR

Wordt er grondwater onttrokken?

Bronbemaling uitvoeren

Het beleid van het waterschap is er op gericht dat grondwateronttrekkingen zo doelmatig en duurzaam mogelijk worden uitgevoerd. Daarnaast is het van belang dat negatieve effecten van een onttrekking worden voorkomen. Voor het onttrekken van grondwater voor het droog uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen is toestemming nodig van het waterschap. Een melding volstaat bij een bronbemaling met een debiet kleiner dan 100 m³ per uur, die niet langer duurt dan 6 maanden en die voldoet aan de voorwaarden in de Keur (artikel 3.10 t/m 3.13). Anders is een watervergunning nodig.

Meer info en direct regelen:

Sleufbemaling

Voor het onttrekken van grondwater om sleuven droog te houden voor de aanleg van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling) is toestemming nodig van het waterschap. Een melding volstaat als er minder dan 50.000 m³ per aaneengesloten periode van 30 dagen wordt onttrokken, de sleufbemaling niet langer duurt dan 6 maanden en voldoet aan de algemene regel (Algemene regels Keur nr. 18). Anders is een watervergunning nodig.

Meer info en direct regelen: