Wordt een afgraving of seismisch onderzoek uitgevoerd?

Afgraven en seismisch onderzoek

Bij waterkeringen en hun beschermingszone mogen geen afgravingen en seismisch onderzoek plaatsvinden in verband met de stabiliteit van de waterkering. Hiervoor is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 van de Keur).

Meer info en direct regelen: