HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Worden er bomen, struiken of andere opgaande beplantingen geplant of gekapt?

Planten of kappen van bomen, struiken en andere opgaande beplantingen

Beplantingen langs watergangen kunnen het onderhoud aan de watergangen belemmeren, de beschoeiing aantasten, een negatieve invloed hebben op het ecosysteem (bijvoorbeeld door bladverlies) en op termijn leiden tot aantasting van het talud. In de Keur is opgenomen dat (zonder watervergunning) geen opgaande (hout)beplantingen geplaatst mogen worden in watergangen en bijbehorende beschermingszones (artikel 3.3) en op waterkeringen (artikel 3.1).

Voor het planten of kappen van bomen, struiken en andere opgaande beplanting langs watergangen gelden algemene regels (Algemene regels Keur nr. 8). Als voldaan wordt aan deze algemene regels is er geen sprake van negatieve invloed. Dan is het toegestaan om zonder watervergunning beplantingen naast een watergang te plaatsen.

Meer info en direct regelen:

Windsingels

Voor windsingels langs watergangen en bijbehorende beschermingszones en op waterkeringen is altijd een watervergunning nodig.

Meer info en direct regelen: