HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt bemesting toegepast?

Bemesten op een waterkering

Er geldt een mestverbod op het dijklichaam en op de bermen tot 5 meter uit de teen van het dijklichaam (artikel 3.1 van de Keur). Doel van het mestverbod is dat er een diepere beworteling van de grasmat ontstaat die de erosiebestendigheid bevordert. Naast bovengenoemde zone is bemesting zonder watervergunning wel toegestaan (Algemene regels Keur nr. 16).

Meer info en direct regelen: