HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Worden er dieren gehouden (beweiding)?

Beweiden bij een waterkering

In de Keur is vastgelegd dat op en langs waterkeringen geen dieren mogen worden gehouden (artikel 3.1 van de Keur). Dit verbod is opgenomen om de sterkte van de grasmat op waterkeringen te garanderen. Voor beweiden met koeien, schapen en geiten geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 15). Met deze algemene regel wordt schade als gevolg van beweiding voorkomen.

Meer info en direct regelen: