HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er een watergang gedempt?

Dempen van een watergang

Door het dempen van oppervlaktewater gaat er waterberging verloren. Daarom moet een demping altijd gecompenseerd worden. In niet-stedelijk gebied gelden voor tertiaire oppervlaktewateren algemene regels (Algemene regels Keur nr. 3). Voor het dempen van andere oppervlaktewateren en bij waterkeringen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur).

Meer info en direct regelen:

Gebruik van bouwmaterialen, grond en/of bagger

Het Besluit bodemkwaliteit stelt randvoorwaarden aan het gebruik van grond, bagger en steenachtige bouwstoffen zoals beton, asfalt en bakstenen. Dat is nodig om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen. Het aanleggen van een dam of een kademuur, maar ook het dempen van een sloot met grond of bagger, is dus aan voorwaarden gebonden. Als deze materialen in of bij een watergang worden gebruikt is het waterschap bevoegd gezag.

Meer info en direct regelen: