HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er een watergang gegraven of verbreed?

Graven of verbreden van een watergang bij een waterkering

Bij waterkeringen mogen geen grote ontgravingen plaatsvinden in verband met de stabiliteit van de waterkering. In het belang van de veiligheid van het achterland mag een waterkering nooit worden doorgraven. Voor het graven of verbreden van een watergang bij waterkeringen en hun beschermingszone is altijd een watervergunning nodig.

Meer info en direct regelen: