HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er een terras, vlonder of steiger aangelegd of gesloopt?

Steiger of vlonder aanleggen

De voorwaarden die worden gesteld zijn bedoeld om stremming/stuwing in het oppervlaktewater te voorkomen. Een ander belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor onderhoud van de watergang. Voor het aanleggen en hebben van een steiger of vlonder in primaire of secundaire watergangen, aan waterkeringen, in ecologische verbindingszones en in vaarwegen (zie de kaart in de rechterkolom) is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur). Voor het aanleggen en hebben van steigers in tertiaire watergangen in stedelijk gebied gelden algemene regels (Algemene regels Keur nr. 12).
Voor gebruik van een steiger of andere constructie als afmeervoorziening in een vaarweg is een watervergunning nodig voor het innemen van een ligplaats.

Meer info en direct regelen: