Wordt er een insteekhaven aangelegd?

Onder een insteekhaven verstaan we een plaatselijke verbreding van het oppervlaktewater die de doorgaande oeverlijn onderbreekt. Een insteekhaven wordt meestal aangelegd voor het afmeren van een vaartuig. Door een insteekhaven kan het risico op overstroming van een waterkering groter worden. De waterkering moet namelijk worden verlegd en de lengte van de waterkering wordt groter. Daarom is dit alleen in bepaalde gevallen en onder voorwaarden toegestaan. Voor de aanleg van een insteekhaven langs een waterkering is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 van de Keur).

Meer info en direct regelen: