Is er sprake van werken met een overdruk van 10 bar of hoger?

Het plaatsen of hebben van werken met een overdruk van 10 bar of hoger

Voor het plaatsen of hebben van werken met een overdruk van 10 bar of hoger in of op waterkeringen en hun beschermingszone, is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 van de Keur).