HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Worden er kabels en leidingen aangelegd of verwijderd?

Leggen en verwijderen van kabels en leidingen

Kabels en leidingen worden veelal geplaatst door middel van een open ontgraving en/of een gestuurde boring. Als deze werkzaamheden te dicht bij een watergang worden uitgevoerd, kan dat een negatief effect hebben op de stabiliteit van de oever. Daarnaast moet worden voorkomen dat kabels en leidingen worden beschadigd bij onderhoudswerkzaamheden aan watergangen.
Voor het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen die tertiaire watergangen kruisen, gelden algemene regels (Algemene regels Keur nr. 4). Ook voor het evenwijdig langs tertiaire watergangen aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen gelden algemene regels (Algemene regels Keur nr. 4). Voor het leggen en verwijderen van kabels en leidingen onder of langs andere watergangen en in waterkeringen is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 en 3.3 van de Keur).

Meer info en direct regelen: