HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Is er sprake van explosiegevaarlijk materiaal en/of een explosiegevaarlijke inrichting?

Explosiegevaarlijk materiaal en/of explosiegevaarlijke inrichtingen hebben

Explosies zijn een risico zijn voor de stabiliteit van de waterkering. Daarom worden er voorschriften gesteld om ervoor te het zorgen dat de waterkering sterk genoeg blijft. Dit is van belang voor de veiligheid van het achterland. Voor het hebben van explosiegevaarlijk materiaal en/of explosiegevaarlijke inrichtingen bij waterkeringen en hun beschermingszone is altijd een watervergunning nodig (artikel 3.1 van de Keur).