8. Worden er uitlogende bouwmaterialen (zoals lood, koper en zink) gebruikt?

Uitlogende bouwmaterialen en andere verontreinigingen

Afstromend hemelwater is meestal enigszins verontreinigd, omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt niet volledig schoon zijn. Ook kan er - afhankelijk van het materiaal waarmee het hemelwater in aanraking komt - uitloging plaatsvinden. Door het treffen van preventieve maatregelen kan verontreiniging worden beperkt. De beheerder van het terrein/oppervlak is verantwoordelijk voor het nemen van deze preventieve maatregelen. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden: het schoonhouden van het terrein en het kiezen van materialen die niet uitlogen. Op grond van de zorgplichtbepaling (artikel 2.1) in het Blbi en het Barim kan de beheerder hier op worden aangesproken. Als het waterschap vindt dat de lozing tot problemen kan leiden, dan kan het waterschap maatwerkvoorschriften stellen op basis van de zorgplicht.

Meer info en direct regelen: