HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wordt er oppervlaktewater onttrokken?

Het onttrekken van oppervlaktewater

In de Keur (artikel 3.9) is opgenomen dat het (zonder watervergunning) verboden is water te onttrekken aan oppervlaktewater. Voor het waterschap is het belangrijk dat de doorstroming van het oppervlaktewater waaraan wordt onttrokken, blijft gegarandeerd. Om schadelijke gevolgen aan de waterhuishouding (bijvoorbeeld droogvallen) te voorkomen worden normen gesteld aan de hoeveelheid te onttrekken water. Voor het onttrekken van oppervlaktewater is een watervergunning nodig.

Meer info en direct regelen:

Permanent onttrekkingspunt

Bij het aanleggen van een permanent onttrekkingspunt is het van belang dat het onderhoud van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd. Hiervoor geldt een algemene regel (Algemene regels Keur nr. 5). Als voldaan wordt aan deze algemene regel ontstaan er geen problemen bij het onderhoud. In primaire en secundaire watergangen kan dan worden volstaan met een melding. In tertiaire watergangen is geen melding of vergunning nodig. Als niet voldaan wordt aan de algemene regel is altijd een watervergunning nodig. Dit geldt ook voor het aanleggen van een onttrekkingspunt door een waterkering.

Meer info en direct regelen: