Ik weet niet waar het aangegeven perceel ligt

De locatie van het perceel staat aangegeven op een kaartje dat bij de overtredingsbrief is gevoegd. Mocht de locatie nog niet duidelijk zijn, dan kunt u voor de najaars- en diepte-/profielschouw de locatie op onze website opzoeken. Kijk hiervoor op de pagina Kaart: overtreding zoeken en reageren.