HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wat als het waterschap zelf geen onderhoud uitvoert?

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de belangrijke (primaire) watergangen. Dit komt neer op ongeveer 1.400 kilometer van de in totaal 9.500 kilometer watergang.
Het waterschap houdt bij het onderhoud rekening met de seizoenen. Zo zijn niet alle maanden geschikt om te baggeren. Daarbij wordt rekening gehouden met de ecologie en het gedrag van de verschillende soorten vissen en amfibieën. Op basis van onderzoek en in samenspraak met andere overheidsinstanties zijn per deelgebied baggerrichtlijnen (pdf, 8.7 MB) opgesteld. In die richtlijnen is beschreven waar, wanneer en op welke wijze gebaggerd kan worden op een manier die de natuur zoveel mogelijk ontziet.