HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wanneer is er schouw in mijn gebied?

Het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden is opgedeeld in vier gebieden: Kromme Rijn, Leidsche Rijn, Oude Rijn en IJssel.

Diepte-/profielschouw

Ieder jaar controleren wij in één gebied, in het voorjaar, of het onderhoud aan de watergangen is uitgevoerd. De schouw rouleert over de vier gebieden. Dit betekent dat we elk jaar in een ander gebied controleren op groot onderhoud en in vier jaar het hele beheergebied rond zijn geweest. De planning ziet er als volgt uit:
2017: gebied IJssel
2018: gebied Kromme Rijn
2019: gebied Oude Rijn
2020: gebied Leidsche Rijn
Aansluitend starten we in 2021 weer in gebied IJssel enz.

Planning diepteschouw per deelgebied

Najaarsschouw

Ieder jaar, vanaf de laatste woensdag van oktober, controleren wij in het hele gebied van het waterschap of het onderhoud aan de watergangen is uitgevoerd.