HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Waarom is onderhoud eigenlijk nodig?

Onderhoud is nodig voor een goede aan- en afvoer van water en voor een gezond watermilieu. Het dagelijks onderhoud bestaat uit het maaien van de slootkanten, het verwijderen van overtollige waterplanten en vuil. Dit controleren we tijdens de najaarsschouw.

Het verwijderen van de bagger en het herstel van het profiel is het groot onderhoud. Dit controleren we tijdens de diepte-/profielschouw. Bij sommige watergangen hebben ook de (natuurvriendelijke) oevers onderhoud nodig.