HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Hoe verloopt de najaarsschouw?

Vanaf de laatste woensdag van oktober controleren (schouwen) medewerkers van het waterschap of u het onderhoud hebt uitgevoerd. Is het onderhoud niet (voldoende) gedaan, dan krijgt u bericht van het waterschap. U krijgt dan nog een korte periode de gelegenheid het onderhoud alsnog uit te voeren.
Daarna wordt opnieuw gecontroleerd of het onderhoud in orde is (herschouw). Wanneer bij de herschouw blijkt dat het onderhoud nog steeds niet (voldoende) is uitgevoerd, zullen wij direct overgaan tot handhaving. Bijvoorbeeld door het toepassen van bestuursdwang. Bestuursdwang houdt in dat wij op uw kosten het onderhoud uitvoeren. Wij kunnen er ook voor kiezen een dwangsom op te leggen. Daarbij betaalt u een bepaald geldbedrag voor elke periode dat het onderhoud nog niet (voldoende) is uitgevoerd. Dit bedrag kan variëren van € 500,-- voor watergangen met een lengte tot 100 meter, tot € 8.000,-- voor water-gangen met een lengte tot 8.000 meter. Voor elke extra kilometer watergang komt daar € 2.000,-- bij.