HDSR

Hoe verloopt de diepte-/profielschouw?

Vanaf maart of april komen schouwmeesters van het waterschap controleren (schouwen) of u het onderhoud hebt uitgevoerd. Is het onderhoud niet (voldoende) uitgevoerd, dan krijgt u een brief van het waterschap. U krijgt alsnog de gelegenheid het onderhoud uit te voeren.
Een jaar later is de herschouw. Is het onderhoud dan nog steeds niet (voldoende) uitgevoerd, dan gaan wij over tot handhaving. Bijvoorbeeld door het toepassen van bestuursdwang. Bestuursdwang houdt in dat wij op uw kosten het onderhoud uitvoeren. Wij kunnen er ook voor kiezen een dwangsom op te leggen. Daarbij betaalt u een geldbedrag voor elke periode dat het onderhoud nog niet (voldoende) is uitgevoerd. Dit bedrag kan variëren van € 500,-- voor watergangen met een lengte tot 100 meter, tot € 8.000,-- voor watergangen met een lengte tot 8.000 meter. Voor elke extra kilometer watergang komt daar € 2.000,-- bij.