HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wat is een schouw?

Het waterschap controleert een aantal keren per jaar of de watergangen goed onderhouden zijn. Deze controle heet schouw. De schouw bestaat uit twee onderdelen: de najaarsschouw en de diepte-/profielschouw. Ook controleren we jaarlijks in mei en juni in een paar gebieden de kweldammen en hoogwatervoorzieningen.

En natuurlijk het hele jaar door...
Behalve op deze vaste momenten, controleren medewerkers van het waterschap het hele jaar door of watergangen, kaden en dijken in goede conditie zijn. Zo nodig kunnen zij onderhoudsplichtigen daarop aanspreken.