HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Het perceel is (binnenkort) niet meer van mij

Het waterschap krijgt de gegevens over eigenaren van percelen van het Kadaster. Onze informatie is gebaseerd op de feitelijke situatie per januari of juli van het lopende jaar. Zijn uw adresgegevens na deze datum gewijzigd of is het perceel inmiddels verkocht, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Kadaster. Bent u van plan om het perceel te verkopen? Maak dan bij de verkoop duidelijke afspraken over het onderhoud. Het kan zijn dat u het onderhoud nog eenmaal nauwkeurig uitvoert of bijvoorbeeld de kosten van de loonwerker met de koper deelt. Ook kunt u het nog uit te voeren onderhoud in kaart brengen en overdragen in het koopcontract. De nieuwe eigenaar is dan op de hoogte en komt niet voor onaangename verrassingen te staan.

Via de website van het Kadaster kunt u uw kadastrale percelen opvragen.