HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Ik heb al een keer gebaggerd en kan niet dieper

Tijdens de schouw heeft onze schouwmeester afgewogen of de watergang op de vereiste diepte gebracht kan worden. Als dat niet kan, wordt een watergang tijdens de diepte-/profielschouw opgeschouwd als “Watergang op diepte brengen tot de vaste bodem”. In sommige gevallen is deze diepte toch echt niet haalbaar… Kunt u niet meer verder baggeren omdat u toch stuit op een veenbodem/harde bodem en dreigen de kanten hierdoor in te zakken? Geef dit dan bij uw gereedmelding door aan het schouwteam. De schouwmeester houdt hier tijdens de herschouw rekening mee.