HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Ik ga het niet redden binnen de gestelde termijn. Kan ik uitstel krijgen?

In principe verlenen wij geen uitstel. Het benodigde onderhoud hoort al vóór de schouw uitgevoerd te zijn. Als wij tijdens de schouw constateren dat het onderhoud onvoldoende is uitgevoerd krijgt u van ons een brief. Hierin wordt een redelijke termijn gegeven waarin het onderhoud alsnog uitgevoerd kan worden. In uitzonderlijke gevallen word weleens uitstel verleend. Als u uitstel wilt, kunt u dit schriftelijk bij het schouwteam aanvragen. Dit kan via ons digitaal loket, per post of per e-mail (schouwteam@hdsr.nl). Geef bij uw verzoek om uitstel de reden en de termijn wanneer het onderhoud zo snel mogelijk uitgevoerd kan zijn. En voeg eventuele bewijsstukken toe.