HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Hoe controleert het waterschap? Ik heb niemand gezien.

Het waterschap controleert lopend, vanuit de auto of eventueel vanuit een boot of de sloten schoon zijn. De diepte van de sloten wordt gecontroleerd door de sloten te peilen met behulp van een peilstok. De mensen die dit doen zijn medewerkers en schouwmeesters van het waterschap. De schouwers zijn op grond van hoofdstuk 5 uit de Algemene wet bestuursrecht bevoegd als toezichthouder de percelen te betreden waaraan een schouwsloot ligt.