HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wanneer is voldoende gesnoeid?

Tijdens de najaarsschouw wordt naast het reguliere onderhoud ook gecontroleerd op overhangend hout boven hoofdwatergangen. Het onderhoud van deze watergangen wordt doorgaans met een maaiboot uitgevoerd. Wanneer het overhangend hout toch boven deze watergang hangt, kan het onderhoud niet optimaal worden uitgevoerd. Zodra een boom of struik boven het water hangt en er breekt een tak af, komt deze in het watersysteem terecht. Dit kan problemen geven voor de doorstroming. In het tertiaire waterstelsel mag begroeiing nooit in het water hangen, omdat er anders drijfvuil achter blijft hangen wat de doorstroming belemmerd. Ook is het niet wenselijk als de hele watergang is overdekt met begroeiing.