HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Natuurvriendelijk onderhoud

Het beleid van het waterschap is gericht op natuurvriendelijk onderhoud van watergangen. Bij natuurvriendelijk onderhoud houden wij rekening met de seizoenen. Zo is het najaar voor maaien het meest geschikt omdat bijvoorbeeld het broedseizoen afgelopen is.
Wilt u op een natuurvriendelijke wijze uw buitengewoon onderhoud (baggeren) uitvoeren? Maak dan gebruik van een baggerspuit. Met een baggerspuit brengt u zo min mogelijk schade toe aan de planten en dieren in de sloot.
Natuurvriendelijk onderhoud van een sloot of een oever betekent niet dat u nooit meer hoeft te baggeren. Baggeren is nodig om de watergang op diepte te houden. Een ondiepe sloot is slecht voor het waterleven: het water stroomt niet goed meer, bevat daardoor niet veel zuurstof en wordt in de zomer snel te warm. Ook is er dikwijls veel algengroei, wat slecht is voor het andere waterleven. Uiteindelijk kan in een watergang met teveel bagger vissterfte optreden.

Bekijk hier een filmpje over baggerspuiten en ecologisch slootschonen.