Kweldammenschouw

Waarom schouwen we kweldammen?

De kweldammen regelen het water en grondwaterpeil in een gebied. Zodra het waterpeil te hoog wordt, werkt een kweldam als een overstort. De kweldammen kunnen echter langzaam wat afslijten waardoor de achterliggende polder/peilgebied een te lage waterstand kan krijgen. Dan dienen de kweldammen weer op hoogte gebracht te worden.

Waar en wanneer?

In de polders Oudenrijn, Rijnenburg, Heycop en Bijleveld bevinden zich kweldammen. Deze worden in de maand mei door onze schouwmeesters gecontroleerd. In de meeste gevallen spreken zij onderhoudsplichtigen aan en worden gebreken snel opgelost.

Trefwoorden


Meer weten?

Bel met het schouwteam voor vragen over de schouw op watergangen, telefoon (030) 209 73 65.

Voor vragen over de schouw op dijken en kaden kunt u contact opnemen met mevrouw Van Ackooij, telefoon (030) 634 58 59.