Kweldammenschouw

Waarom schouwen we kweldammen?

De kweldammen regelen het water en grondwaterpeil in een gebied. Zodra het waterpeil te hoog wordt, werkt een kweldam als een overstort. De kweldammen kunnen echter langzaam wat afslijten waardoor de achterliggende polder/peilgebied een te lage waterstand kan krijgen. Dan dienen de kweldammen weer op hoogte gebracht te worden.

Waar en wanneer?

In de polders Oudenrijn, Rijnenburg, Heycop en Bijleveld bevinden zich kweldammen. Deze worden in de maand mei door onze schouwmeesters gecontroleerd. In de meeste gevallen spreken zij onderhoudsplichtigen aan en worden gebreken snel opgelost.

Trefwoorden