Ruimtelijke planvorming, watertoetsproces

Werkt u aan een ruimtelijke planproces en bent u nog niet bezig met het vergunningentraject? Bent u bijvoorbeeld bezig met een visie of bestemmingsplan? Start dan samen met het waterschap een watertoetsproces. Het waterschap adviseert bij de planvorming van ruimtelijke plannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) procedure. Dit planproces wordt in Nederland het watertoetsproces genoemd.