Tijdelijk onttrekken van grondwater

U wilt tijdelijk grondwater onttrekken, bijvoorbeeld voor een bronbemaling of een grondwatersanering. Waarschijnlijk is het nodig dat u dit meldt bij het waterschap. Of dat u zelfs een vergunning aanvraagt. Op deze pagina leest u hier meer over.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
bouwputbemaling

Bronbemaling
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel het droog uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap.

Meld uw werkzaamheden altijd vooraf. Regel dit direct digitaal bij het waterschap, meld via Omgevingsloket online of met het papieren formulier.

Bekijk deze voorwaarden in meer info.

Sleufbemaling
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een sleufbemaling. Hierbij wordt een sleuf droog gehouden voor de aanleg van riolering, kabels en leidingen. Als u voldoet aan de voorwaarden van de algemene regel, dan kunt u dit melden bij het waterschap. Regel dit direct digitaal bij het waterschap, meld via Omgevingsloket online of met het papieren formulier.

Grondwatersanering
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een grondwatersanering in het kader van de Wet bodembescherming. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Bodemsanering
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel het droog uitvoeren van ontgravingen voor een bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Proefonttrekking
Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een proefonttrekking. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap, voorafgaand aan de werkzaamheden.

Tijdelijke grondwateronttrekking
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw tijdelijke grondwateronttrekking voor bijvoorbeeld een bronbemaling, sleufbemaling of proefonttrekking niet aan de voorwaarden in algemene regels, dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket Online. U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.

Deelprojecten onttrekken grondwater
Verbod

Het is niet toegestaan om één groot project op te splitsen in deelprojecten met afzonderlijke bemalingen met als doel te voldoen aan de criteria om een grondwateronttrekking te mogen melden. Tenzij er tussen de uitvoering van deelprojecten een periode van minimaal 6 maanden zit, zijn deze grondwateronttrekkingen vergunningplichtig.


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.