Financiële impuls voor waterkwaliteit in de stad

Gepubliceerd op 8 juli 2014

De Stichtse Rijnlanden gaat gemeenten financieel een handje helpen om de waterkwaliteit in het stedelijk gebied verder te verbeteren. Jaarlijks stelt het waterschap met de "Impuls Kwaliteitswater in de stad" in totaal maximaal € 300.000,-- ter beschikking om mee te betalen aan gemeentelijke maatregelen die leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk gebied. Gemeenten kunnen bij het waterschap een aanvraag indienen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. De Impuls kwaliteitswater loopt tot en met 2020.

Bijdragen voor 2014

In 2014 profiteren de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Houten, Nieuwegein, Utrecht en Woerden van een bijdrage. Het gaat in totaal om 16 maatregelen, variërend van de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot het plaatsen van duikers en pompen om de doorstroming van stadswater te verbeteren.

Tekenen bij kennismaking

Op 3 juli was op het dijkhuis in Jaarsveld een kennismaking met de nieuwe waterwethouders van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap. Een mooi moment om ook de bijdrage voor de waterkwaliteit te bekrachtigen. Hoogheemraad Els van der Vorm ondertekende de overeenkomst samen met de waterwethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Houten en Nieuwegein. De wethouders van de gemeente Woerden en Utrecht waren verhinderd.

Bijdragen 2015

Gemeenten kunnen nu al voorstellen voor maatregelen in 2015 indienen, de uiterlijke datum hiervoor is 15 september.


Lees meer

Download het informatieblad over de Impuls Kwaliteitswater in de stad.

Bijdragen in 2014

In de pdf staat een tabel met een overzicht van de maatregelen van de vijf gemeenten en welke bijdrage zij hiervoor in 2014 van het waterschap voor ontvangen.

Meer informatie?

Neem contact op met Goos Boelhouwer of Michael de Burger, telefoon (030) 634 57 00.

Natuurvriendelijke oevers in de wijk Hoograven-Utrecht

Natuurvriendelijke oevers geven een impuls aan de waterkwaliteit in stedelijk gebied.