Ontwerp-nota Vaarbeleid waterschap stimuleert vaarroutes

Gepubliceerd op 8 juni 2015

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is vaarwegbeheerder voor de wateren in het werkgebied. De regels voor het beheer van de vaarwegen heeft het waterschap vastgelegd in de ontwerp-nota Vaarbeleid. In de nota staat beleid om vaarroutes zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Op deze nota is inspraak mogelijk tot en met 13 juli 2015.

Het waterschap vindt het maatschappelijk van belang om het varen mogelijk te maken, daar waar dat past binnen het waterbeheer. Daarom heeft het waterschap aangegeven voor welk water extra voorzieningen worden getroffen, om het varen mogelijk te maken voor de recreatievaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om baggeren of de aanleg van aanlegsteigers.

Nautisch beheer

Het waterschap is, naast vaarwegbeheer, ook nautisch beheerder. Dit betekent dat het waterschap handhavend kan optreden als de verkeersregels op het water worden overtreden.

Meer informatie over inspraak

De ontwerp-nota Vaarbeleid ligt tot en met 13 juli 2015 ter inzage. Meer informatie hierover vindt u in de rechterkolom. Op de kaarten is te zien waar gevaren mag worden en welke bevoegdheden het waterschap heeft.


Meer weten?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Martien Marteijn van de afdeling Watersysteembeheer, tel. 06 11614735, e-mail marteijn.m@hdsr.nl.