Opening stoomgemaal Kamerik-Teylingens

Gepubliceerd op 1 juni 2015

Op zaterdag 9 mei 2015 heeft dijkgraaf Patrick Poelmann het stoomgemaal Kamerik-Teylingens feestelijk (her)opend. Dat gebeurde ter gelegenheid van de afronding van de restauratie van dit gemaal. Samen met de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer Willibrord van Beek, heeft hij het informatiepaneel onthuld en ervoor gezorgd dat er “witte rook” kwam uit de in oude staat gebrachte schoorsteen.

Dit stoomgemaal is volledig gerestaureerd dankzij de inzet van velen, maar vooral mogelijk gemaakt door de grote groep van stoomliefhebbers, verenigd in de Stichting tot behoud van het stoomgemaal, onder voorzitterschap van de heer Ruud Mees.

Het spreekt voor zich dat iets dergelijks uitsluitend te realiseren is als er ook financiële middelen aanwezig zijn. Deze zijn gelukkig ruimhartig verstrekt door de provincie Utrecht, de Leader, het VSB-fonds, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vooral niet te vergeten de vele sponsors die in natura deze restauratie mogelijk hebben gemaakt.

Extra leuke bijkomstigheid was dat het die zaterdag ook de nationale molen-, gemalen- en fietsdag was. En dus een uitgelezen moment om een prachtige fietstocht te maken in en rondom Woerden.

Dat is dan ook tegelijk de reden dat wij een aantal historische en hedendaagse gemalen hadden opengesteld voor het publiek, zoals:
Het gemaal Papekop en Diemerbroek, het stoomgemaal Kamerik-Teylingens en het gemaal Oud-Kamerik, gelegen langs de Grecht.

Daarnaast is de opening van dit gemaal gekoppeld aan het diezelfde dag door hoogheemraad Jan Kromwijk geopende waterbergingsgebied ‘Ruimte voor de Grecht’.

In dit project komen de drie taken van ons waterschap bij elkaar, namelijk: droge voeten (waterberging en baggeren van de Grecht en de Kamerikse Wetering), veilige dijken (verbetering van de Grechtkade) en last but not least, schoon water (aanleg nat natuurgebied en baggeren).


De Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek (links), Ruud Mees (midden) en dijkgraaf Patrick Poelmann bij het onthulde informatiebord