Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit hebben effect

Gepubliceerd op 23 maart 2018

In 2017 is in een nevengeul aan de oostzijde van de Kromme Rijn Baetis fuscatus aangetroffen. Baetis fuscatus is een zeldzame stroomminnende haft (zie ook afbeelding) die voornamelijk voorkomt in Limburg en het oosten van Brabant.

Monsters

In een monster dat in het voorjaar van 2017 werd genomen (op een gedeelte met kiezels en stenen) zijn twee exemplaren gevonden en in een monster uit het najaar (dood hout) is één exemplaar gevonden. Op de monsterlocaties zijn daarnaast onder meer dansmuggen, borstelwormen en weidebeekjuffers aangetroffen.

Baetis fuscatus (stroomminnende haft)
Baetis fuscatus 10x vergroot (links) en ingezoomd op kop, 68x vergroot (rechts)

Aantrekken stroomminnende vis en macrofauna

Het graven van de nevengeul is één van de maatregelen die Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ter hoogte van Odijk heeft genomen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De nevengeul is specifiek bedoeld om stroomminnende soorten vis en macrofauna aan te trekken. De maatregelen zijn genomen in 2015 en lijken dus effect te hebben voor wat betreft macrofauna.

Eerdere vindplaatsen

Baetis fuscatus werd 10 jaar geleden nog op twee andere locaties in de provincie gevonden. Dat was in de Woudenbergse Grift en in de Heiligenbergbeek.

Met dank aan Lidewij Servatius (AQUON)