Schouw over de Utrechtse dijken

Gepubliceerd op 19 maart 2018

Vanaf dinsdag 3 april 2018 voert het waterschap de schouw uit aan de dijk tussen tussen Amerongen en Schoonhoven (langs de Neder-Rijn en Lek). Hierbij controleert het waterschap of onderhoudsplichtigen het onderhoud aan 'hun' deel van de dijk hebben uitgevoerd. Als waterschap controleren we regelmatig of het onderhoud voldoende is uitgevoerd. Goed onderhoud draagt immers bij aan een sterke dijk.

Onderhoud moet vóór 3 april 2018 zijn uitgevoerd

Onderhoudsplichtigen, doorgaans grondeigenaren of gebruikers, moeten ervoor zorgen het onderhoud dat vóór 3 april 2018 is uitgevoerd. Tijdens de schouw worden algemene Keurovertredingen meegenomen, maar wordt ook op de volgende punten gelet:

  • schade aan de grasmat (beschadigingen, sporen en kale plekken) is hersteld.
  • de binnen- en buitentaluds en bermen zijn geëgaliseerd en vrij van afval en drijfvuil gemaakt.
  • dierlijke schade (molshopen en schapenpaadjes) is hersteld.
  • alle gebreken aan op- en afritten (zowel binnen- als buitendijks) zijn hersteld.

Handhaving

Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk volgt een sanctie in geval van een overtreding.

Vragen over de dijkschouw?

Belt u dan tijdens kantooruren (030) 634 57 00.