Subsidies

Het waterschap ondersteunt graag initiatieven die bijdragen aan het vergroten van waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Denk hierbij aan initiatieven die door inwoners gedaan worden om wateroverlast te voorkomen. Of initiatieven vanuit agrariërs om bodemdaling en klimaatverandering tegen te gaan.

Op deze pagina staat een overzicht van alle lopende subsidiemogelijkheden.


Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Het waterschap steunt met deze subsidieregeling lokale, particuliere, initiatieven die zorgen voor meer waterbewustzijn. Het is hierbij belangrijk dat er sprake is van een collectief, maatschappelijk element. Meer informatie over de subidieregeling vind u op de pagina "Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven". De complete regeling is hieronder te downloaden. Wilt u gebruik maken van deze subsidiemogelijkheid? Vraag direct digitaal aan.

Subsidie Regionaal partnerschap voor water en bodem

Op 25 april 2022 is de regeling Regionaal partnerschap voor water en bodem opnieuw open gegaan. De regeling bestaat uit twee delen. Het ene deel is voor bedoeld voor agrariërs die bovenwettelijke maatregelen willen treffen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het andere is bedoeld voor maatregelen die de bodemdaling in veenweidegebieden tegengaan.

U vindt hieronder een link naar de pagina met meer informatie over (het aanvragen van) de subsidie. Ook kunt u zich abonneren op de @grariër, de digitale agrarische nieuwsbrief.