Vrijstelling onderhoudsverlichting voor natuursloten

Het waterschap controleert één keer per vier jaar of sloten waarvan de onderhoudsplicht bij de aanliggende eigenaar ligt, nog voldoende op diepte en profiel zijn. Deze controle noemen we de diepte-/profielschouw. Ook controleren we jaarlijks of de sloten voldoende ontdaan zijn van begroeiing, vuil en andere materialen. Deze controle noemen we de najaarsschouw. Tijdens deze schouw worden ook sloten gecontroleerd in gebieden met de doelstelling natuurbeheer.

Tijdens de afgelopen schouwrondes hebben verschillende landgoedeigenaren en natuurbeheerders de wens uitgesproken om zelf invulling te kunnen geven aan frequentie en de vorm van onderhoud van hun sloten. Voor het waterschap betekent dit een vrijstelling van de onderhoudsverplichting. Naar aanleiding van deze wens heeft het waterschap de mogelijkheden hiervan verkend. Op basis van deze verkenning is de beleidslijn "Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied" vastgesteld. Dankzij deze beleidslijn is het voor landgoedeigenaren en terreinbeheerders met percelen in dit gebied nu mogelijk, om onder voorwaarden, vrijgesteld te worden van het eerder genoemde onderhoud. Hiervoor moeten zij wel voldoen aan de eisen uit de beleidslijn.


Regelgeving en aanvragen

Meer informatie over vrijstellingsvereisten vindt u in de beleidslijn "Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied". Deze beleidslijn is hieronder te downloaden. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen? Dan kunt u deze direct digitaal aanvragen.