Onderhoudstips

Hier vindt u een aantal tips voor het uitvoeren van goed onderhoud.


Meer informatie?

Bel met het schouwteam, telefoon (030) 209 73 65.

Gedragscode voor onderhoud

Vanuit de Flora- en faunawet is het waterschap wettelijk verplicht om, bij het uitvoeren van onderhoud, rekening te houden met beschermde soorten als krabbenscheer en de groene glazenmaker. Als u onderhoudsplichtig bent voor sloten waarin de krabbenscheer en groene glazenmaker voor komen, bent ook u wettelijk verplicht om deze soorten te beschermen.

Lees hier meer over krabbenscheer, de groene glazenmaker en onze gedragscode Flora- en Faunawet.