Dijkschouw

Waarom schouwen we de dijken?

De maatregelen waarop het waterschap controleert, zijn erop gericht om zwakke plekken in de dijk te voorkomen. Het is belangrijk dat bij hoog water (en sterke stroming) grond van de dijk niet weg kan spoelen. Een dichte grasmat met een goede beworteling geeft die stevigheid. Zodra de stroming grip krijgt op de grond kan de aarde snel uitspoelen. De controle van de dijk vindt dus voor de winterperiode plaats. In de winterperiode moeten beschadigde grasmatten al zijn hersteld.

Welke dijken en wanneer?

De dijk langs de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven, controleren wij drie keer per jaar: in het voorjaar, de zomer en het najaar. Normaal gesproken is dit op de eerste maandag van april, juli en oktober. De exacte schouwdatum kondigen wij minstens twee weken van te voren aan op onze website en op www.overheid.nl.
In het voorjaar controleren wij wat het hoge water aan schade en/of drijfvuil heeft achtergelaten. In de zomer controleren wij of het gras minstens een keer is gemaaid of afgeweid, en de distels en brandnetels zijn verwijderd. In het najaar controleren wij of de dijk het hoge water van de winter kan doorstaan. Tijdens de dijkschouw wordt specifiek op het bovengenoemde gelet, maar ook algemene Keurovertredingen worden meegenomen. Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk zal het waterschap in geval van een overtreding direct handhavend optreden. Wanneer u het onderhoud niet voldoende heeft uitgevoerd, ontvangt u mogelijk een brief van ons.
Onze kaden schouwen wij twee keer per jaar.


Meer weten?

Bel met het schouwteam voor vragen over de schouw (Controle op het onderhoud van sloten door derden) op watergangen, dijken en kaden, telefoon (030) 209 73 65.