Aanpassing Legger Regionale Keringen

In 2020 wordt de huidige Legger voor de Regionale waterkeringen aangepast.

Deze Legger bestaat uit twee onderdelen die beiden worden aangepast:

De wijzigingen betreffen o.a. aanpassing van vervallen wetgeving. Ook de leggerkaarten worden geactualiseerd. Zo wordt de waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (voormalige C-kering) opgenomen als regionale waterkering (Waterkeringen die de polders beschermen tegen het water uit de hoger gelegen boezemwateren). Ook worden recent uitgevoerde kadeverbeteringen waarbij de waterkering is verlegd of aangepast, op de kaarten verwerkt.
Doordat de Gekanaliseerde Hollandse IJssel nu is opgenomen in deze Legger, vervalt tegelijkertijd de Legger van de primaire waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel.