Actuele Keur en Leggers

De Keur en Leggers zijn onderdeel van de regelgeving van het waterschap. In de Keur staan de verbods- en gebodsbepalingen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken. In de Leggers staat waaraan de waterstaatswerken wat betreft ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan. Keur en Leggers worden regelmatig geactualiseerd. Hier vindt u de actuele versies. U heeft hiervandaan ook toegang tot oude versies en (indien van toepassing) nog niet vastgestelde nieuwe (concept)versies.

De Leggers

Het waterschap heeft op dit moment de volgende Leggers:

Legger voor de oppervlaktewateren

Geldend vanaf 1 mei 2019.

Legger voor de primaire kering langs de Neder-Rijn en Lek

Geldend vanaf 13 november 2003. Op 1 mei 2019 zijn leggerzones gewijzigd.

Legger van de primaire waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Geldend vanaf 20 maart 2008.

Legger voor de regionale waterkeringen

Geldend vanaf 4 juni 2011.

Het gebruik van de digitale kaarten

Wanneer u een kaart bij de Keur of een Legger wilt bekijken en gebruiken, volg dan wanneer de kaart in beeld is onderstaande stappen:

  • Vul de gewenste locatie in onder 'Zoeken' (midden, bovenaan in beeld).
  • Klik de vinkjes aan voor de gewenste voorgrondlagen (watersystemen), bijvoorbeeld Waterkeringen en Legger Oppervlaktewater.
  • Bekijk eventueel de legenda voor de bijzonderheden in het gebied.
  • Klik op de geopende kaart op een onderdeel, bijvoorbeeld een watergang of een kunstwerk. Er verschijnt dan een popup-venster met extra informatie over dat object.

U kunt ook de handleiding (pdf, 1.2 MB) downloaden.

Eerdere versies

Eerdere versies van Keur en Leggers zijn nog beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd.

Toekomstige versies

Het waterschap actualiseert de Keur en Leggers regelmatig. Bekijk of er mogelijk nieuwe (concept)versies zijn en zo ja, wanneer deze ingaan.