Beweidingsverbod van de Lekdijk - 1 november 2021 tot 1 april 2022

Ons werk - controle op de Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat vanaf vrijdag 5 november 2021 toezien en handhaven op het beweidingsverbod van de Lekdijk. Per 1 april 2022 wordt dit verbod opgeheven en kan het vee weer genieten van het verse gras op de dijk.

Waarom een beweidingsverbod?

In het najaar en de winter groeit het gras minimaal en is de kans op hoog water in de rivieren groot. Door het vee van de dijk te halen wordt de grasmat niet verder aangetast en fungeert de mat als beschermlaag van de dijk.

Waar geldt een beweidingsverbod op de Lekdijk

Er geldt een algeheel verbod op beweiding van kruin, taluds en buitenbermen van de Lekdijk.  Benieuwd naar hoe een dijk is opgebouwd en wat de dijkdelen zijn? Klik dan op de download hieronder.

Meest gestelde vragen over het Beweidingsverbod

We vertrekken! In april zijn we weer terug om van het verse gras te genieten!

Overtreding en last onder dwangsom

Het waterschap controleert van 5 november 2021 tot 1 april 2022 op de naleving van het verbod en handhaaft waar nodig is. Wanneer het vee in deze periode op de dijk is, dan is er sprake van een overtreding:

  • De perceeleigenaar ontvangt een waarschuwingsbrief waarin er gelegenheid wordt gegeven om binnen een aangegeven termijn de beweiding alsnog te stoppen. Als blijkt dat de overtreding na de aangegeven periode nog steeds actief is, zal het waterschap gebruik maken van haar handhavingsbevoegdheden en bestuursrechtelijk optreden.
  • Perceeleigenaren die in het verleden het beweidingsverbod hebben overtreden en zich nu ook niet houden aan het verbod in de periode van 5 november 2021 tot 1 april 2022, ontvangen geen waarschuwingsbrief. Het waterschap treedt in dit geval direct straf- en bestuursrechtelijk op.

Contact

De heer C.J.A. van Sommeren vanuit team Toezicht & Handhaving is bereikbaar voor uw vragen per e-mail: vhpost@hdsr.nl en op het telefoonnummer 030 - 209 7358.