Gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn - verbod of vergunningplicht?

Ons werk

Een goede waterkwaliteit en een veilige wateromgeving is waar team Toezicht en Handhaving voor staat. Controle of de regels worden nageleefd helpt om dit te waarborgen. Voor de Kromme Rijn in het bijzonder, dit heeft mede te maken met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).  Hier staan afspraken in die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is.

Voorbereid varen

Algemene informatie over vaarregels en tips als u wilt varen op water in beheer van De Stichtse Rijnlanden.

Vaarverbod - voor gemotoriseerde vaartuigen

Vergunningplicht - voor gemotoriseerde vaartuigen

Vaarverbod op de bovenloop van de Kromme Rijn

Waar geldt het verbod?

Vanaf De stuw in Werkhoven tot en met Wijk bij Duurstede.

Voor welke vaartuigen geldt het verbod?

Alle vaartuigen met een motor (benzine, diesel, elektrisch)

Waarom geldt het verbod?

De Kromme Rijn is een bijzonder water vanwege de aanvoer van water, maar ook vanwege de functie die het heeft voor flora en fauna. Gemotoriseerd varen heeft als gevolg dat er golfslag ontstaat die de (natuurvriendelijke) oevers beschadigen. Daarnaast veroorzaakt de beweging van de schroef voor omwoeling van de bodem. Hierdoor wordt het water troebel en krijgen waterplanten minder zonlicht en sterven af. Beiden hebben een negatief effect op de kwaliteit van het leven in het water.

Vergunningplicht op de benedenloop van de Kromme Rijn

Waar geldt de vergunningplicht?

Vanaf de Waterlinieweg in Utrecht tot De stuw in Werkhoven.

Voor welke vaartuigen geldt er een vergunningplicht?

Alle vaartuigen met een motor (benzine, diesel, elektrisch)

Vergunning aanvragen

Meest gestelde vragen over vaarverbod of vergunningplicht op de Kromme Rijn

Kaart Kromme Rijn blauwe lijn is de benedenloop en rode lijn is de bovenloop

Op de kaart

Blauwe lijn: Kromme Rijn loopt vanaf de Waterlinieweg in Utrecht tot De stuw in Werkhoven. Hier geldt een vergunningsplicht voor gemotoriseerd varen.

Rode lijn: Kromme Rijn loopt vanaf De stuw in Werkhoven tot en met Wijk bij Duurstede. Hier geldt een verbod op het gemotoriseerd varen.